História Plávanie

Nové milénium bolo v oddieli poznamenané prudkým vzostupom plávania.Výrazne sa začali v rámci Slovenska presadzovať žiaci a žiačky. Zlepšené tréningové podmienky, úsilie trénerov J. Kertésza a V. Železníka, ako aj iniciatíva plaveckých funkcionárov, zvlášť Ing. R. Neuwirtha a M. Meda st. začínajú prinášať ovocie. Plavci nášho oddielu svojimi výkonmi si získali rešpekt plaveckého Slovenska. Na škodu veci je však neústupčivosť trénerov, ktorí si nevedia nájsť cestu k sebe. Ich vzájomné porozumenie by bolo iba prospešné pre nich, ich zverencov a tým i pre naše plávanie v rámci celého Slovenska.

2000 - 2001

Viac by som v tejto časti chcel uviesť postupnosť skvalitňovania práce trénerov plávania J. Kertésza a V. Železníka od roku 2000. V tomto období prichádzali do kolektívu budúce osobnosti ako: Noro Neuwirth, Tomáš Klobučník, Milan Medo. Postupne sa káder dopĺňal: Martin Medo, Denis Kuchárik, Nikola Uhlárová, Pavol Jelenák, Kristína Krchová, toto sú najstarší a o nich sa postupne zmienim. Je tu ešte dostatok plavcov, ktorí nepovedali posledné slovo: Natália Kudláčiková, Markéta Vargová, Nina Neuwirthová, Norika Schwarzová, Ivana Vlnková, Broňa Stopová, Nikola Holíková, Matej Mik, či budúce hviezdičky: Laura Číková, Adam Kakula, Dominika Bojdová, Nina Chudá, Júlia Bartová a mnoho iných plavcova plavkýň.

V roku 2000 sa na M-SR začali objavovať plavci a plavkyne z Topoľčian. Prvé výrazné úspechy u v tomto roku zaznamenali hlavne Norbert Neuwirth, ktorý bol najmä do svojich 12-tich rokov ťahúňom kolektívu trénera Železníka. Vo svojich 11-tich rokoch v r. 2001 na letných M-SR získal ako prvý z topoľčianskych mladých plavcov 7 zlatých medailí, a to vo všetkých svojich štartoch. Na týchto M-SR začali zbierať majstrovské medaily i Milan Medo a Tomáš Klobučník.

2002

V roku 2002 pod vedením V. Železníka sa v Prešove na M-SR ako 11-ročný zapísal Milan Medo, ktorý získal jedno prvé, jedno druhé a dve tretie miesta. V tomtoroku majstrovský titul SR získal Norbert Neuwirth, ďalej bodové dobré umiestnenia dosiahli: Marta Klačanská, Tomáš Klobučník, Adriana Krchová, Vladimíra Šimunová, Mariana Kvasnicová, Janka Gergelová, Ivana Janoušková, Denis Šuba.

2003

V roku 2003 na M-SR pod vedenímtrénera Železníka sa presadili plavci: Milan Medo, ktorý sa stal 9 - násobným majstrom SR, získal 8 strieborných medailí a jednu bronzovú medailu a zároveň vytvoril aj 4 slovenské rekordy Noro Neuwirth a Tomáš Klobučník dosiahli umiestnenia od tretieho po piate miesto, plávali v silnej konkurencii 13-ročných plavcov. Martin Medo, Pavol Jelenák, Gabriel Katona, Michal Fridrich a Natália Kudlačiková, v kategórii C nazbierali prvé, druhé a tretie miesta.

V tomto roku nastáva vyrovnanosť v skupinách trénerov Železníka a Kertésza. Z M-SR klub získal veľký počet medailí, a tak topoľčianske plávanie začalo byť rešpektované. V tomto roku nastúpil do funkcie tajomníka sekcie plávania Milan Medo, otec dvoch našich úspešných plavcov.