Vladimír Železník

Narodený: 13.6.1966
Znamenie: blíženci

Plavecké začiatky a úspechy :

So súťažným  plávaním začal ako 10 ročný v plaveckom oddiely TJ Topoľčany. Jeho prvý úspech sa dostavil už po roku. Ako 11 ročný získal svoju prvú veľkú medailu a umiestnenie, kde na Majstrovstvách SR získal prvé miesto v 100 m polohový pretek.

V ďalších rokoch patril na Slovensku v žiackych kategóriách k tím najlepším. Stal sa niekoľkonásobným  majstrom Slovenska v disciplínach znak a polohový pretek. V plaveckých úspechoch pokračoval aj v dorasteneckých a juniorských kategóriách . Ako prvý v Topoľčanoch zaplával pod 1 minútu 100m znak. Medailové umiestnenia dosiahol aj na majstrovstvách ČSSR juniorov ale aj seniorov. So súťažným plávaním skončil ako 29 ročný , zároveň však ostal verný plávaniu a pokračoval ako tréner plávania.

 

Plavecké začiatky a úspechy :

So súťažným  plávaním začal ako 10 ročný v plaveckom oddiely TJ Topoľčany. Jeho prvý úspech sa dostavil už po roku. Ako 11 ročný získal svoju prvú veľkú medailu a umiestnenie, kde na Majstrovstvách SR získal prvé miesto v 100 m polohový pretek.                        

V ďalších rokoch patril na Slovensku v žiackych kategóriách k tím najlepším. Stal sa niekoľkonásobným  majstrom Slovenska v disciplínach znak a polohový pretek. V plaveckých úspechoch pokračoval aj v dorasteneckých a juniorských kategóriách. Ako prvý v Topoľčanoch zaplával pod 1 minútu 100m znak. Medailové umiestnenia dosiahol aj na majstrovstvách ČSSR juniorov ale aj seniorov. So súťažným plávaním skončil ako 29 ročný , zároveň však ostal verný plávaniu a pokračoval ako tréner plávania.

Tréner a jeho úspechy :

Štúdiom a úspešným ukončením vysokoškolského štúdia na FTVŠ v Bratislave na obore plávanie zahájil svoju trénerskú kariéru. Štúdiom a poctivou prácou získal najvyššiu trénerskú licenciu „ Licencia trénera  plávania V. „ Jeho zverenci svojimi úspechmi na Majstrovstvách Európy v Srbsku, Fínsku, Francúzku, Chorvátsku a na Majstrovstvách Sveta v Turecku, Taliansku a Mexiku  už niekoľko krát potvrdili správnosť a opodstatnenosť jeho tréningových metód. Medzi jeho priority patrí v prvom rade správne motivovanie plavcov, kde je nevyhnutné aby plávanie plavca bavilo a mal snahu napredovať. Uvoľnená atmosféra na tréningoch, správne načasovanie úsilia, prítomnosť rodičov na tréningoch a súťažiach sú jedny z mála prvkov  k dosiahnutiu jeho výsledkov. „  Osobná disciplína plavca je vec samozrejmá a nevyhnutná ale je vecou plavca a nie trénera „ .