Darujte nám 2%

Ako darovať 2% z dane?

Ak ste pracovali aspon 40 hodín ako dobrovolník v roku 2020, máte venovať 3%  z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce

Dôležité termíny:

- 31. marec - podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je sú súčasťou daňového priznania

- 30. apríl - zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanec

- požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane

- vyplnte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uvedte vaše meno, rodné čislo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane

- najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska

Súbory na stiahnutie:

potvrdenie-zaplateni-dane_1580304909.pdf
Vyhlasenie-2020_1612863831.pdf