Peter Kupec

O tom, že v Petrovej rodine nemajú k športu ďaleko je nepochybné. Starší syn plavec, dnes už absolvent telesnej výchovy a športu, ktorý sa vybral v otcových šľapajach a po vzore otca sa stal pedagógom a trénerom plávania. Mladší, talentovaný hokejista.

Peťovi, však nieje cudzia práca s deťmi ani mimo bazéna, o čom svedčí aj to, že jeho študentské kroky viedli na vysokú školu do Trnavy, kde na Trnavskej univerzite – Pedagogickej fakulte vyštudoval odbor biológia – chémia.

S trénerstvom v Topoľčanoch začal v roku 2011, kedy sa začal venovať najmladším nádejam a stal sa trénerom prípravky. 

O rok na to v roku 2012, rozšíril svoje trénerské vzdelanie na Fakulte telovýchovy a športu – na trénera plávania – I. stupeň.

V roku 2018, rok po tom, čo sa úspešne rozbehol projekt predprípravky sa Peter stal aj trénerom predpripravky a v tom istom roku sa začal venovať aj Masters plavcom v našom klube.

V roku 2019 sa stal trénerom kategórie mladších žiakov, starších žiakov a juniorov. Plaveckú prípravku po ňom preberá kolega Zoltán Iboš.

V roku 2023 sa zúčastnil aj reprezentačného sústredenia juniorov ako poverený reprezentačný tréner, čo je odzrkadlením Petrovej dlhoročnej práce v našom klube a v plávaní na Slovensku.