Zoltán Iboš

Zoli začal spolupracovať s klubom v roku 2005. V tom období bola Zoliho dcéra Laura (dnes úspešná triatlonistka a diaľkoplavkyňa) členkou plaveckej sekcie. Zoli bol aktívnym a angažovaným rodičom pri tejto skupine, ktorú v tej dobe viedol Vladimír Železník.

Pod jeho taktovkou a metodickým vedením získaval prvé skúsenosti už v roku 2007. V roku 2017 sa rozhodol pre zmenu z aktívneho amatérskeho športovca na cestu vzdelávania sa a jeho víziou bolo trénerstvo.

Za rozhodujúce pri tejto práci považuje neustále a systematické vzdelávanie sa, flexibilitu s podmienkami a dobou, avšak hlavne empatiu a zanietenosť. Poctivá práca, systematická práca, cieľavedomé sledovanie a analýza výsledkov – to všetko je to, čoho výsledkom má byť vytvorenie komplexného športového prostredia pre športovca, respektíve deti a mládež v našom klube.

Okrem vzdelávania sa v plaveckom obore, získal v roku 2017 aj kvalifikáciu v Slovenskej asociácii kondičných trénerov a získaním prvého kvalifikačného stupňa prevzal skupinu plavcov vo veku 9 – 12 rokov aj ako kondičný tréner, čo sa týka „suchej“ prípravy.

Rok 2017 bol značne prelomový v PIRANI sa otváral nový projekt, s názvom predprípravka, Zoliho chuť a odhodlanie ho predurčovala na to, aby sa stal tvárou predprípravky, zhostil sa úlohy hlavného trénera a koordinátora tohto projektu.

V roku 2019 školením na FTVŠ UK Bratislava získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon trénera plávania I. kvalifikačného stupňa. Začal pôsobiť ako tréner kategórie „C" a plaveckých nádejí v plaveckej sekcii klubu. Ako tréner plávania pôsobí aj v projekte kondičného plávania.

Dnes Zoli aj naďalej aktívne športuje (v lete je to cyklistika, beh, plávanie, v zime skialp) a snaží sa ísť pre deti príkladom. Je však zástancom jedného platného pravidla:„V športe sa zázraky nedejú, disciplína, vytrvalosť, pokora a tréner ti umožnia priblížiť sa ku snom.“