Základná škola 1 na ulici Hollého v Topoľčanoch

Základná škola 1 na ulici Hollého v Topoľčanoch má uzatvorenú dohodu o zriadení športovej triedy plávania podpísanú zriaďovateľom a športovým klubom PIRANA Sport Club.

Škola ponúka možnosť rozvoja talentovaných žiakov v oblasti športu - plávania. Škola využíva učebný plán pre triedy so športovou prípravou v 5. - 9. ročníku.

Základná škola 1
J. Hollého ul. č. 696 / 3
955 01  
Topoľčany
038 / 532 87 47