Turnaj o Štít mesta Topoľčany

Turnaj o "Štít" mesta Topoľčany

Tento turnaj patri medzi najstaršie medzinárodné turnaje na svete a je najstarším turnajom poriadaným v rámci Slovenska (resp. Československa). Má hlbokú históriu. Poriada sa vždy na konci letného obdobia alebo začiatkom jesene.
Tento turnaj hrávajú družstva seniorských kategórií. Bol založený v roku 1961.

V minulosti hrali na tomto turnaji veľkokluby zo štátov: Kuby, Maďarska, Rakúska, Bieloruska, Slovinska, Ukrajiny, Belgicka, Poľska, Čiech ... Topoľčany sa tešili z víťazstva 22 krát.

Prvotný pohár o Štít mesta Topolčian, vyrobený v roku 1961

Rímsko-katolický kostol Nanebovzatia
Panny Márie v Topoľčanoch

Mestská radnica v Topoľčanoch

Založenie tradície

1961

V tomto roku, okrem majstrovských prvoligových stretnutí v plávaní a hlavne vo vodnom póle, nemali jestvujúce vodnopólové kluby na nižšej než prvoligovej úrovni možnosti pravidelných stretnutí, v ktorých by išlo o majstrovské body. Preto agilní funkcionári okolo Štefana Novotného sa rozhodli vo vode topoľčianskeho bazéna poriadať pravidelný turnaj. Ako to bolo vtedy normálne, musela mať takáto akcia spoločensko politické krytie. Preto ktosi navrhol, aby sa takýto turnaj konal pod hlavičkou osláv SNP. Táto myšlienka bola správna.

Dokazuje to skutočnosť, že tento, na Slovensku najstarší, vodnopólový turnaj, je uskutočňovaný bez prerušenia aj v tomto roku. V roku 1961 tréningová a pretekárska činnosť prebiehala výlučne v bazéne, nachádzajúcom sa v mestskom parku. V tomto čase Topoľčany ešte nemali mestský vodovod.

Voda do bazénu sa dostávala zo studne, ktorá sa nachádzala v blízkosti bazéna. Kým sa bazén naplnil, trvalo to cca 24 hodín. Vyskytla sa pri tom však komplikácia. Nakoľko sa jednalo o značné množstvo vody, obyvatelia dnešnej Stummerovej ulice zostali bez vody. Preto vedenie klubu rozhodlo, že bazén sa bude napúšťať v noci. Aj tu sa preukázal vzťah členov dorasteneckého družstva k svojmu športu. Bez problémov sa obsadzovali nočné služby.

Aby sa totiž predišlo nepríjemnostiam s nedostatkom vody u obyvateľov, čerpadlo pracovalo 20 minút. Potom ho bolo potrebné vypnúť a po 60 minútach znova zapnúť,čím sa samozrejme doba napúšťania predĺžila. Toto priaznivo vplývalo na ohrev vody, teplota ktorej totiž závisela výlučne od teploty počasia (hádam aj preto je v súčasnosti v Topoľčanoch toľko plavcov otužilcov. Mnohí z nich totiž plavecké návyky získavali v tomto, dnes už nejestvujúcom bazéne).

Ťažisko činnosti oddielu bolo opäť v priateľských medzioddielových plaveckých vodnopólových stretnutiach. V úvodnom ročníku súťaže o Štít Topoľčian obsadili družstvá Kabla prvé dve miesta v slabej konkurencii. Najlepším strelcom turnaja sa stal Novotný s 21 gólmi.