O klube

60 rokov plaveckých športov v Topoľčanoch

Mesto, v ktorom oddiel plávania a vodného póla oslavovalo v roku 2007 šesťdesiate výročie svojho vzniku, nepatrilo svojou veľkosťou a počtom obyvateľstva nikdy medzi dominantné mestá na Slovensku. Naopak Topoľčany vždy patrili skôr medzi stredné, ak nie malé mestá.

Počet obyvateľstva však nikdy nelimitoval športové aktivity odohrávajúce sa na území Topoľčian. Každý, kto je vyznávačom akéhokoľvek športu a pozná dianie na poli športu, musí uznať, že vodné pólo a pláanie majú v Topoľčanoch bohatú a úspešnú tradíciu.Pred viac ako šesťdesiatimi rokmi v Topoľčanoch bolo dosť ľudí, ktorí súhlasili s názorom známym už v starovekom Grécku.

Podľa neho ten, kto nevedel čítať, písať a plávať bol pokladaný za negramotného. Vyznávači tohto, pre človeka veľmi zdravého športu, sa schádzali pri rieke Nitra, po našom na "Dríku". Medzi nimi boli aj mladí príslušníci skautského hnutia, ktorí neskôr tvorili jadro nielen pretekárov, ale aj funkcionárov plávania a vodného póla.

Vybudovaním prvého kúpaliska v Topoľčanoch (pri Chocine) začal roku 1947 svoju činnost plavecký oddiel, ktorý sa postupom času čoraz viac preorientovával na vodné polo, ktoré napokon preslávilo náš okres i za hranicami ČSSR. Boli to (a stále sú) nielen populárne turnaje O štít Topoľčian za účasti mnohých zahraničných celkov, ale aj účasť topoľčianskych vodných pólistov na turnaji v zahraničí.

Historický úspech dosiahli vodní pólisti TJ Tatran-Spartak Topoľčany v rokoch 1978 a 1979, ked reprezentovali našu vlasť v druhej najvyššej európskej sútaži – v Pohári víťazov pohárov, v ktorej sa roku 1978 zo skupiny hranej v Topoľčanoch prebojovali dokonca do semifinále v Ríme. V súčasnosti hrá družstvo mužov v I. extra lige, kde sa umiestnuje permanentne v prvej štvorke; dorastenecké a žiacke družstvá štartujú v celoslovenských sútažiach.

Bývalý obľúbený bazén vodných pólistov v podniku Mier (terajší Decodom)