Kontakt

PIRANA Sport Club
Tovarnícka 1
955 01  
Topoľčany

 
IČO: 36108472
DIČ: 2021539498
IČ DPH: SK 202 153 94 98
Bankové spojenie: SK43 0900 0000 0002 6122 3042

Zapísaný v zozname občianskych združení na MV SR pod č. VVS/1-900/90-16945 zo dňa 7.6.2000