70 rokov plaveckých športov v Topoľčanoch

Plavecké športy v Topoľčanoch oslávili v roku 2017 sedemdesiate výročie od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa v 29. júna 2018 spolu so záverom sezóny uskutočnila recepcia pri príležitosti osláv výročia.

Pri tejto príležitosti uzrela svetlo sveta aj knižka, 70 rokov plaveckých športov v Topoľčanoch, ktorá nadviazala na prácu p. Hudeca a p. Klemana a mapuje históriu plávania či vodného póla od roku 1947 až do súčasnosti, v ktorej sú faktograficky spracované jednotlivé roky dlhej a krásnej histórie našich športov doplnené o zaujímavé historické informácie a zábery. Od vzniku prvých bazénov v Topoľčanoch, pri Chotine, či mestskom parku, ktoré si dnes pamätajú len staršie ročníky a štartu topoľčianskych športovcov v prvých súťažiach až po súčastnosť.

Pri tejto príležitosti PIRANA Sport Club ocenil stále aktívnych členov, ale aj tých, ktorí v minulosti vzorne reprezentovali plavecké športy v Topoľčanoch: Andrea Podmaníková, Alexandra Cebová, Jozef Beňo, Lea Dubajová, Filip Vitko, Tamara Dubná, Jakub Kotian, Daniel Ondrčka, Tomáš Chuchút, Samuel Hrnko, Tomáš Klobučnik, Juraj Michalides, Milan Medo, Katarína Brňová (Vestenická), Miroslav Aschengeschvantner, Bohumil Ondraška, Pavol Jelenák, Igor Vestenický, Katarína Gračiková (Kuníková), Jozef Valach, Viktória Železníková, Andrej Slašťan, Laura Ibošová, Gabriel Kupec.

Pri príležitosti osláv 70 výročia boli mestom v apríli 2018 odovzdané pánom primátorom Petrom Balážom jednotlivé ocenenia za obetavú prácu ľudom, ktorú pre plavecké športy odviedli. Boli to Peter Kalinka (in memoriam), Vladimír Schneidgen (in memoriam), Márius Hudec (in memoriam), Igor Vestenický, Alena Vestenická, Ivan Kleman, Ján Bohát, Vladimír Turček, Jozef Krajčík, Štefan kmeťo, Ján Ligocký, Juraj Ozábal, Milan krajčík, Jozef Červený, Milan Medo, Vladimír Železník, Róbert Neuwirth a Ivan Neradný.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať zakladateľom organizovaných plaveckých športov v Topoľčanoch z roku 1947 – Štefan Novotný, Andrej Novotný, Miloslav Podmanický, Jozef Krajčík a Ivan Bakič. Ďalej poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na rozvoji plaveckých športov v minulosti. Hráčom, pretekárom, trénerom, funkcionárom, rozhodcom, ktorí reprezentovali športový klub a mesto Topoľčany v Československých a neskôr v Slovenských národných súťažiach. A v neposlednom rade poďakovanie patrí aj aktuálnym aktívnym členom, ktorí sa úspešne zúčastňujú najvyšších slovenských a medzinárodných súťaží. Udržiavajú tým tradíciu zakladateľov plaveckých športov v Topoľčanoch v dnešnej dobe a v dobrej viere učia novú generáciu základným radostiam športového života nech sa ponesie táto tradícia aj naďalej...

Ďakujeme

Fotogalériu nájdete na facebookovskej stránke klubu - Pirana Sport Club Topoľčany