Deň detí 2018 v PIRANA Sport Club Topoľčany

V minulý rok sme po prvý krát usporiadali v našom klube deň detí. Inak tomu nebolo ani tento rok, kedy sme oslavu Dňa detí naplánovali na 9.6.2018, vedeli sme že minulý rok sa nám vydaril a preto sme verili, že aj tohto ročná oslava môže dopadnúť minimálne tak dobre ako prvá.

Uplynulý týždeň sa u nás niesol vo finalizovaní príprav na tento deň. V piatok sme pripravili všetky stanovištia, vyzdobili plaváreň a čakali sme na sobotu ráno, keď okolo 8 začali prichádzať prvé deti sme sa už naplno sústredili na to čo nás čaká.

Dňa detí sa zúčastnili všetky naše „PIRANÁCKE“ deti narodené v rokoch 2007 – 2014, z radov vodného póla, plávania, predprípravky, malého plavca, či večerných kurzov. Deti boli rozdelené na dve skupiny prvá ranná bola pre menšie piranky narodené v rokoch 2011 – 2014 a druhá patrila veľkáčom 2007 – 2010.

Pre deti bolo naplánovaných 9 stanovíšť, kde si vyskúšali rôzne úlohy a žiadne z nich sa ich nebálo splniť. Vo veľkom bazéne si prešli deti 6 stanovíšť, kde ich čakalo strieľanie na bránu, plávania na slíži, skoky do vody, lovenie hračiek plávanie na kolesách a doskách, ktoré si staršie deti vyskúšali v sťaženej verzii, kedy museli plávať na kolesách so zaviazanými očami, či hádzanie loptičiek na terče. V malom bazéne si deti prešli dvomi stanovišťami. Veľmi veľkej obľube sa teší aj naša záverečná a teda bonusová úloha pre deti a tou je „Ninja faktor“.

Svoj deň detí si prišlo užiť dovedna 108 detí z PIRANA Sport Clubu spolu s rodičmi, za čo ďakujeme aj my a tešíme sa už na ďalší rok.

Celu fotogalériu nájdete na Facebooku PIRANA Sport Club Topoľčany.

Ďakujeme