II. TOPOĽČIANSKÁ 48 HODINOVKA V PLÁVANÍ stanovila nové rekordy

V medzi sviatočnom období, v termíne 27. – 29. decembra 2019 sa na mestskej krytej plavárni v Topoľčanoch uskutočnila v poradí druhá 48 hodinovka v plávaní.

Generálny manažér PIRANA Sport Club Topoľčany Marek Gális načrtol hlavný význam organizovania 48 hodinovky: „Hlavným cieľom tohto podujatia je združovať ľudí, zašportovať si, propagovať plavecké športy a vytvárať športujúcu komunitu okolo bazénov v Topoľčanoch a aj na Slovensku. Osobne som veľmi rád, že sa táto propagačná a nekomerčná akcia teší širokej obľube a ľudia sa na krytej plavárni radi a v dobrej nálade stretnú. Je to zároveň aj pomyselných 48 hodín otvorených dverí kedy je vstup na krytú plaváreň v tomto čase bezplatný.“

Brány plavárne sa otvorili v piatok, 27. decembra 2019 presne na pravé poludnie, pol hodinu pred oficiálnym štartom plaveckého maratónu začalo slávnostné otvorenie, ktorého sa moderátorským slovom ujal generálny manažér PIRANA Sport Club Topoľčany – Marek Gális, ktorý úvod 48 hodinovky zhodnotil pár vetami: „Tento rok toto podujatie otvorila pani Primátorka Alexandra Gieciová s viceprimátorom Jurajom Želiskom a svojím krásnym umeleckým vystúpením aquabely, sestry Allárové so Silviou Spišekovou – účastníčky Olympijských hier v Sydney a viacerých Majstrovstiev Sveta a Majstrovstiev Európy. Popri vodnom póle a plávaní, ktoré majú v Topoľčanoch vyše 70 ročnú tradíciu, synchronizované plavkyne tu nemajú svoje zastúpenie, a tak sme chceli v rámci propagácie plaveckých športov upriamiť pozornosť na to, že aj plavecké športy majú svoju umeleckú disciplínu. Aquabely sa taktiež zúčastnili veľkého rekordu a stali sa jeho účastníčkami odplávaním potrebných metrov.“

Bazén bol dráhami rozdelený na viacero rekordov.

V krajnej dráhe číslo šesť prebiehala 48 hodinovka, tzn. v bazéne sa striedali plavci, štafetovým spôsobom nepretržite 48. hodín. Rekord I. TOPOĽČIANSKEJ 48 HODNIOVKY bol v roku 2018 stanovený na 152 kilometrov a 450 metrov, ktorý odplávalo spolu 115 plavcov.

„Tohtoročnej štafety sa zúčastnili vodní pólisti a pólistky, plavci a plavkyne, viaceré rodiny, voľnočasoví plavci a široká verejnosť, ktorí sa v priebehu roku stretávajú na bazénoch v Topoľčanoch“ dodáva Marek Gális.

V poradí druhá 48 hodinovka priniesla prekonanie rekordu, aj čo sa týka počtom plavcov, aj kilometrov. Nový rekord sme stanovili počtom 150-tich účastníkov, ktorý za 48 hodín odplávali spolu 154 kilometrov a 50 metrov. Z pohľadu čísel to značí presne 6162 dĺžok dvadsaťpäť metrového bazéna, ktoré boli v Topoľčanoch odplávané. Priemerná rýchlosť plavcov počas hodiny bola 3,209 km/h. Medzi najrýchlejších účastníkov 48 hodinovky sa radili Andrej Slašťan, Andrea Podmaníková, Tomáš Klobučník, či Filip Vitko. Najmladšími účastníkmi boli Šimon Bohát a Matej Slávič, ktorí v čase 48 hodinovky a teda ich plávania mali sedem rokov. Medzi našich najstarších rekordérov patrili p. Michal Bohát starší a p. Jozef Nemec. „Neoddeliteľnou súčasťou boli aj známe tváre topoľčianskeho plávania a to reprezentačný tréner Slovenska seniorov Vladimír Železník, viacnásobný olympionik Tomáš Klobučník a reprezentantka Slovenska Andrea Podmaníková, ktorá „veľkú“ štafetu finišovala. Neplánovaným bolo to, že celé toto krásne podujatie sfinišovali ženy, ale o to bolo vyhodnotenie podujatia príjemnejšie“ zamýšľa sa úsmevne Gális a dodáva tiež, že: „úvod 48 hodinovky patril naopak mužom.“

Spolu so 48 hodinovým štafetovým plávaním sme mali v dráhach číslo päť a štyri ďalšie pokusy o ustanovenie rekordov.

V dráhe číslo päť prebiehali pokusy o rekord v 24 hodinovom nepretržitom plávaní, ktorého sa tento rok zúčastnili rekordéri z prvej 48 hodinovky, kde si v roku 2018 dali za ciel preplávať vzdialenosť kanálu La Manche v topoľčianskom 25 metrovom bazéne.

V piatok odštartoval svoje plávanie aj dobre známy plavec Róbert Šupa s cieľom preplávať 24 hodín v bazéne, avšak po 15 hodinách a 3 minútach a 36 kilometroch v tele, ráno o 3 hodine svoje obdivuhodné plávanie ukončil. Vylepšil si tak svoje osobné maximum a rekord ustanovil nový. Róbert na druhý deň prispel svojim výkonom aj k vylepšeniu 48 hodinového rekordu, keď po 15 hodinách v bazéne z piatka na sobotu patril aj medzi plavcov poslednej hodiny našej 48 hodinovky v nedeľu pred poludním.

Na druhý deň v sobotu, 28. decembra na pravé poludnie skákala do vody Ingrida Nechalová, ktorá sa pokúsi v auguste 2020 preplávať kanál La Manche. Ingrida svoj ciel ktorý si stanovila aj splnila, keď sama povedala, že po niekoľkých krízach to zvládla. Po 24 hodinách ustanovila slovenský rekord v 24 hodinovom plávaní jednotlivca na 50 kilometrov a 250 metrov.

Dráha číslo štyri dostala v piatok na pravé poludnie na 24 hodín nových plavcov, skupinu Železní Žochári - chlapcov triatlonistov, ktorí chceli splniť svoju výzvu a tiež 24 hodín nepretržite plávať. Železní Žochári plávali v zložení: Miloš Števanka, Michal Chudý, Martin Čierny, Roman Čakajda, Pavol Lencsés, Denis Bolla, Dušan Macho, Peter Hanuljak a Ivana Hanuljaková a striedali sa každú hodinu. Veľmi milým spestrením ich výkonu bola posledná hodina z ich plávania, kedy v tejto hodine nastúpili do bazéna deti železných Žochárov, ktoré prispeli svojim rodičom 2050 metrami a spoločne tak za 24 hodín odplávali 70 kilometrov a 50 metrov.

V sobotu 28. decembra, nastúpili do topoľčianskeho bazéna na 24 hodín aj dievčatá Chudé a to mamina a dcéra, Tatiana a Nina Chudé, ktoré sa chceli pokúsiť o vytvorenie rekordu v 24 hodinovom plávaní. Striedali sa po hodine a za celých 24 hodín odplávali úctyhodných 67 kilometrov a 400 metrov. V poslednej polhodine ich rekordu sa k mamine pridala aj dcéra Ninka, ktorá už svojich 12 hodín mala za sebou, aby spoločne mohli dohmatnúť v závere ich rekordu.

Netreba zabudnúť ani na verejnosť, ktorá mala k dispozícii plavecký bazén a tri dráhy v ňom nepretržite k dispozícii v akúkoľvek dennú či nočnú hodinu bezplatne. Pre verejnosť bola pripravená tabuľa, kde sa mohli zapísať a zaznačiť svoje odplávané metre. Verejnosť ktorá sa zapísala na tabuľu v topoľčianskom bazéne preplávala za 48 hodín 70 kilometrov a 25 metrov avšak nie všetci sa zapísali.

Topoľčiansku 48 hodinovku prišli svojou účasťou podporiť aj iné športy, svoju cestu na plávanie si našli hokejisti, basketbalisti, či futbalistky.

V závere Marek Gális pomýšľa už aj na ďalšiu 48 hodinovku: „Tohtoročná 48 hodinovka bola veľmi úspešná. Zlepšili sme ustanovené rekordy a ustanovili nové. Tento sviatočný termín sa osvedčil a budúci rok bude organizátor PIRANA Sport Club Topoľčiansku 48 hodinovku organizovať taktiež medzi sviatkami a to v rovnakom termíne 27. – 29. decembra 2020. Rád by som touto cestou v mene klubu za túto krásnu akciu poďakoval všetkým účastníkom, celému realizačnému tímu na čele s Dodom Kakulom, fanúšikom a podporovateľom, ktorí náš prišli povzbudiť a zaprial všetkým hlavne v zdraví prežitý nový rok 2020 a pevne verím, že sa takto stretneme aj o rok.“

 


Autor článku: Pirana Sport Club Topoľčany

Autor fotografií: Jakub Pospíšil

Všetky fotografie nájdete na FB: PIRANA Sport Club Topoľčany