Nový šéftréner PIRANA Sport Club Topoľčany

Letná časť prípravy športovcov PIRANA Sport Club Topoľčany je už za nami a štartuje nová sezóna 2018/2019.

Trénerský káder PIRANE sa stabilizuje. Najvýraznejšou zmenou nielen oproti minulej sezóne je vymenovanie nového šéftrénera pre športovú činnosť – je ním stálica trénerského tímu plavcov Topoľčian, tréner, asistent reprezentačného trénera plavcov Slovenskej republiky – Vladimír Železník.

Vladimír Železník, začínal s plávaním ako 10 ročný v Topoľčanoch, už v 11-tich rokoch získal svoju prvú medailu na 100 m polohový pretek, je niekoľko násobným Majstrom Slovenska v znakárskych a polohovkových disciplínach. Jeho študentské kroky viedli na Fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave, kde v odbore plávanie zahájil svoju trénerskú kariéru. S aktívnym plávaním prestal ako 29-ročný a následne zahájil svoju bohatú trénerskú kariéru.

Pod jeho rukami vyrástli nie len úspešní plavci mesta Topoľčany ale aj reprezentanti Slovenskej republiky, známe mená ako Tomáš Klobučník, Pavol Jelenák, Andrea Podmaníková, či Miroslav Aschegechvantner, súrodenci Medovci, alebo aj mládežnický reprezentant Norbert Neuwirth a sú výsledkom systematickej práce Vladimíra Železníka.

Vladimír Železník - „Žila“ v tejto sezóne bude mať na starosti tím trénerov PIRANA Sport Clubu na oboch sekciách, a to aj na plaveckej a vodnopólovej sekcii, pod jeho taktovkou a odborným vedením bude pracovať tím trénerov PIRANE.

Ako by si zhodnotil svoju doterajšiu kariéru trénera?

Môžem ju zhodnotiť vo veľmi pozitívnom zmysle. Samozrejme čo sa týka mojich výsledkov v našom klube a za podmienok, ktoré nám vytvorili - správa mesta a samozrejme samotný klub PIRANA. Podarilo sa nám prebojovať na viacero vrcholných podujatí akými sú napr. Majstrovstvá Sveta, Európy či Svetové poháre.

Čo je prácou šéftrénera?

Samozrejme práca šéftrénera nie je v našom klube jednoduchá. Je to niečo nové v mojej doterajšej trénerskej praxi, ale zas je to pre mňa obrovská výzva. Zvyšovanie odbornosti a edukácia trénerov, pozdvihnutie úrovne plaveckej prípravy, zdokonalenie techniky plaveckých spôsobov a podieľanie sa na efektivite práce v tréningovom procese. To sú moje hlavné ciele. Chcel by som svoje doterajšie skúsenosti odovzdať všetkým trénerom, čo sa pohybujú v tejto sfére a naučiť ich byť profesionálmi vo svojom remesle, aby potom oni odovzdali svojim zverencom čo najviac prospešných rád v ich športovom vývoji.

Ako motivovať mládež k športovaniu?

Ako vieme dnešná doba prináša rôzne úskalia, čo sme my resp. ja za svojej plaveckej kariéry nezažili. Internet, mobilné telefóny a iné výdobytky modernej doby odrádzajú dnešnú mládež od športu. Preto sa musíme snažiť naše deti motivovať tak, aby ten ich šport bol súčasťou ich života. Existuje niekoľko tisíc príkladov na to, aby naše deti športovali. Na záver len krásny citát: „Ak chceš byť naozaj úspešný a šťastný, musíš robiť to, čo ťa naozaj baví.“ Walt Disney