Plavánie: Veľká cena Slovenska

Počas víkendu 1. – 3. marca 2019 sa v Bratislave konali veľké medzinárodné preteky – Veľká cena Slovenska.

V tomto roku to bol už 57. ročník týchto pretekov. Na pretekoch zúčastnilo spolu 52 klubov a 458 pretekárov. Najväčšie zastúpenie mali prirodzene slovenskí plavci. Okrem Slovenska sa zúčastnili pretekov aj kluby z Českej republiky, Maďarska, Kyrgyzstanu, Kosova a Luxemburska.

Svoje zastúpenie mal aj aj PIRANA Sport Club Topoľčany. Na štart sa postavil Filip Vitko v štyroch disciplínach, a to na 100, 200, 400 a 800 metrov voľným spôsobom.

Na stovke a dvestovke sa Filipovi nepodarilo prebojovať do finále a skončil v rozplavbách na dvadsiatom a siedmom mieste. Na 400 – vke sa spomedzi 64 pretekárov štartujúcich na tejto trati umiestnil na 8 mieste s časom 4:18,29 a na 800 metrov sa umiestnil na jedenástom mieste, spomedzi 39 pretekárov, s časom 9:10,58.