Plavecké preteky o ''Pohár delfína'', doma máme 11 medailí

V uplynulý víkend, 10. – 11. novembra 2018 sav Nových Zámkoch uskutočnili už tradičné plavecké preteky. Na krytom 25metrovom bazéne sa v Nových Zámkoch konal 24. ročník plaveckých pretekov o„Pohár delfína“.

Na týchto pretekoch plávali aj naše PIRANE, spomedzi 21 klubova 193 plavcov, vybojovali topoľčiansky plavci, v kategóriách A, B,a C, 11 medailí a to 4 zlaté, 5 strieborných a 2 bronzové.

Na týchto pretekoch PIRANA Sport Club reprezentovali: Fáber A, S.Hodá Sl, Minárik M, Srnková Z.,Srnková D., Cibulová A, Chrkavá N, Mináriková, Poľtáková, Rychtarechová,Prostredná, Kunochová, Honzová, Zvozil a Košelová.

Medailové umiestnenia dosiahli:

Zvozil Nikolas,v kategórii 10. ročných vyplýval tri krát striebro a to na 50 metrovvoľný spôsob a znak a na 200 metrov voľný spôsob.

Košelová Nikolarovnako v kategórii 10 ročných dievčat vyplávala 3 x zlato na 50 voľnýspôsob a motýlik, 200 metrov polohový pretek a na 200 metrov voľnýmspôsobom získala striebornú medailu.

Fáber Alex vosvojej vekovej kategórii (11 ročných) vyplával zlato, striebro aj bronz,a to zlato na 100 metrov prsia, striebro na 200 metrov voľný spôsob,a bronz na 200 metrov polohový pretek.

Poľtáková Alexandravyplávala na Pohári delfína bronzovú medailu na 50 metrov motýlik.

Slovo trénera Vladimíra Železníka: „Chcel by so všetkýmplavcom poďakovať za super výsledky. Obzvlášť si pochvalu zaslúži Alex Fáber,ktorý sa svojou ctižiadosťou pomaly ale isto prepracuváva na popredné priečky.Tieto preteky boli prípravou na blížiace sa M SR žiakov.“