Prezentácia PIRANA Sport Club Topoľčany

Koncom prázdnin, 27. augusta 2018 sa uskutočnila Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch. Tejto komisie sa zúčastnil aj generálny manažér klubu Marek Gális s cieľom predstaviť aktuálne fungovanie a činnosť športového klubu.

Pred komisiou predniesol informatívnu správu o činnosti PIRANA Sport Club Topoľčany, ktorá obsahovala zhrnutie histórie plaveckých športov v Topoľčanoch, a to vodného póla a plávania, ktoré oslávili v roku 2017, sedemdesiate výročie od svojho vzniku. V prezentácii klubu bola zahrnutá aj súčasnosť, v ktorej sa zhodnocoval súčasný stav - činnosť klubu a plány do najbližšej budúcnosti.

Komisia mládeže, školstva kultúry a športu Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch vyjadrila spokojnosť s činnosťou PIRANA Sport Clubu a zaželala veľa chuti a energie do ďalšej práce s mládežou. Športovým rastom v plaveckých športoch môžeme dosahovať výsledky na národnej úrovni a mnohí členovia už dnes patria do národných výberov Slovenska svojich vekových kategórií.

Presne o týždeň sa Marek Gális zúčastnil odbornej diskusie s Ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu JUDr. Mgr. Martinou Lubyovou, PhD., ktorá sa uskutočnila 3. septembra v priestoroch Základnej školy na Škultétyho ulici. Diskusia bola organizovaná pri príležitosti otvorenia nového školského roku a venovaná témam a otázkam súvisiacim so školstvom, výchovou mládeže a športom.