Topoľčianska 48 – hodinovka v plávaní

Rovnako, ako aj iné športy aj my v PIRANA Sport Clube sa v dnešnej modernej dobe snažíme o popularizáciu zdravého životného štýlu a našich športov – vodného póla a plávania

V minulom roku sme v spolupráci s mestom Topoľčany po prvý krát usporiadali I. Topoľčiansku 24 hodinovku v plávaní ako začiatok osláv 70. výročia plaveckých športov. Tesne pred Vianocami z 21. na 22. decembra 2017 sme sprístupnili plaváreň verejnosti nepretržite 24 hodín.

Táto akcia sa stretla s veľkým záujmom členov klubu, širokej športujúcej verejnosti a mala v našom meste úspech. Počas 24 hodín odplávalo 70 plavcov (symbolika 70. výročia), vzdialenosť 85,05 km a plávalo sa nepretržite v jednej dráhe v rade za sebou štafetovým spôsobom. Okrem toho ustanovujúce slovenské rekordy vytvorili diaľkový plavec Róbert Šupa, ktorý odplával kraulom za 5 hodín a 8 minút vzdialenosť - 15,2 km a Erika Kosorínová, ktorá voľným štýlom - prsia - kraul - znak za 3 hodiny a 30 minút vzdialenosť 7,5 km. Akciu podporili svojou účasťou aj slovenskí reprezentanti Tomáš Klobučník (účastník OH 2012 Londýn, OH 2016 Rio De Janeiro, ME a MS) a Andrea Podmaníková (účastníčka ME a MS).

V nadväznosti na úspešnosť tejto akcie sme sa v PIRANA Sport Clube rozhodli usporiadať v tomto roku v termíne od 4. – 6. novembra 2018 úplne prvú 48 hodinovku v plávaní na Slovensku. Jedná sa o prvý slovenský pokus o činnosť, ktorá bude trvať 48 hodín nepretržite štafetovým spôsobom. Počas štyridsiatich ôsmich hodín bude krytá plaváreň sprístupnená verejnosti non-stop.

Pokúsime sa o ustanovenie rekordu, ktorý sa môže zapísať do slovenskej knihy rekordov a do Guinessovej knihy rekordov. Rovnako aj o ustanovenie individuálneho rekordu - POKUS O PREKONANIE KANÁLU LA MANCHE – 33,8 km v topoľčianskom 25 metrovom bazéne ktorého súčasťou bude aj minuloročný účastník Róbert ŠUPA, ale aj odchovankyňa topoľčianskeho plávania a vodného póla Ingrida Nechalová, ktorá sa pripravuje na preplávanie kanálu La Manche, svoj termín má 25.08. 2020 – 01.09.2020. A rôzne ďalšie individuálne rekordy. Súčasťou nášho pokusu o zápis do knihy rekordov bude aj autogramiáda známych športových osobností.

Pozývame všetkých plaveckých nadšencov aby sa prišli zúčastniť prvej topoľčianskej 48 hodinovky v plávaní. Plaváreň môžete navštíviť v akúkoľvek dennú či nočnú hodinu, zaplávať si a zažiť tú pravú športovú atmosféru.

Tešíme sa na Vás.