Veľká cena Púchova

Dňa 2.10. 2021 sa zúčastnili topoľčianskí plavci plaveckých pretekov - " Veľká cena Púchova".

Púchovských pretekov sa zúčastnili: T.Atovič, M.Minárik, A.Fáber, J.Švajlen, A.Kardoš, N.Košelová,N.Šuranová, A.Polťáková, L.Gavorníková a M.Hanová.

O tom , že preteky boli pre plavcov úspešné svedčí aj 19 vyplávaných medailí (7 zlatých, 8 strieborných a 4 bronzové).

Najviac sa darilo N.Košelovej, ktorá zvíťazila v disciplínach - 100m prsia, 100m polohový pretek, 100m voľný spôsob a 100m motýlik. V disciplíne 50m motýlik získala striebro a na 50m kraul získala bronz.

U chlapcov sa na prvé miesto podarilo prebojovať A. Fáberovi ( 50m prsia, 100m prsia) a T. Atovočovi ( 100m znak) Strieborné medaile získali A. Fáber (100m kraul, 100m polohový pretek), T. Atovič (50m znak, 100m polohový pretek, M. Minárik ( 100m prsia) a J. Švajlen (100m motýlik). Bronzové medaily si vyplávali M.Minárik (100m motýlik) a J.Švajlen ( 100m prsia).

Aj plavci a plavkyne, ktoré sa neprebojovali na stupienok víťazov si zaslúžia uznanie za snahu a bojovnosť.

V nasledujúcich dňoch nás čakajú preteky najmladších plavcov pod vedením Ing.Iboša, ktorí cestujú do Myjavy.

Autor: P. Kupec