Veľká cena Púchova – 15. ročník

V uplynulú sobotu 6.10. 2018 sa v Púchove uskutočnili plavecké preteky „Veľká cena Púchova“. Tieto preteky boli pre kategóriu A, B, C, juniori a seniori. Svoje zastúpenie v Púchove mal aj PIRANA Sport Club a to v počte 24 pretekárov, z toho 7 chlapcov a 17 dievčat.

Náš klub reprezentovali:

Brňová Laura, Srnková Dorota, Srnková Zuzana, Poľtáková Alexandra, Križanová Nella, Ryhtarechová Paula, Sameková Simona, Gogová Tamara, Palušová Zuzana, Cibulová Adéla, Machovičová Sofia, Chrkavá Nikola, Michaliková Linda, Železníková Viktória, Čeryová Kristína, Zvozil Nikolas, Fáber Alex, Kardoš Artur, Macháč Matúš, Atovič Timotej, Prostredná Sofia, Tarina Mário, Mišuta Ján a Košelová Nikola.

Pódiové umiestnenia dosiahli traja plavci, a to: Košelová Nikola, Zvozil Nikolas a Srnková Zuzana.

Košelová Nikola vyplávala tri medaily a to dve tretie miesta na 100 a 200 m polohový pretek a striebro na 50 metrov prsia v kategórii 9.-10. ročných. Zvozil Nikolas vyplával bronz v kategórii 9.-10. ročných na 200 metrov polohový pretek a Srnková Zuzana na 50 m motýlik striebro v kategórii 11-12. ročných.