Zoltán Iboš

So športovým klubom začal spolupracovať v roku 2005 ako rodič mladého športovca, aktívnou pomocou pri sústredeniach a iných športových aktivitách plavcov.

Skúsenosti získaval pod metodickým vedením Vladimíra Železníka aktívnou pomocou pri plaveckých tréningoch od roku 2007. V roku  2017 sa rozhodol pre zmenu z aktívneho amatérskeho športovca na vzdelávanie a trénerstvo. Za rozhodujúce v práci trénera považuje neustále vzdelávanie sa, flexibilitu  s podmienkami a dobou, ale hlavne empatiu a zanietenosť. Poctivou a systematickou prácou, cieľavedomým sledovaním a analýzou výsledkov  chce pre deti v klube vytvoriť komplexné športové prostredie.

V roku 2017 získal Osvedčenie kondičného trénera I. kvalifikačného stupňa v Slovenskej asociácii kondičných trénerov školením na UMB Banská Bystrica a  začal pôsobiť ako kondičný tréner na plaveckej sekcii klubu detí vo veku 9-12 rokov.

Od roku 2017 začal v klube pracovať ako manažér náboru detí a ako hlavný koordinátor, tréner v projekte všeobecnej predprípravky klubu.

V roku 2019 školením na FTVŠ UK Bratislava získal osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti na výkon trénera plávania I. kvalifikačného stupňa, a začal pôsobiť ako tréner kategórie „C" a plaveckých nádejí v plaveckej sekcii klubu. Ako tréner plávania pôsobí aj v projekte kondičného plávania.